The Quadratic Equation

Basic Algebra Review Part 3: Quadratic Equation (Tagalog)

Di ko na aticipate... merong portion ng presentation na natabunan ng aking video feed. Kunti lang kaya isulat ko na lang dito:
 

x1 and x2 are the roots of the QE

 

The Quadratic Formula

$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$