Problem 02
$(x - 2y) \, dx + (2x + y) \, dy = 0$
 

Solution 02

 
0 likes